Υπηρεσίες

Βλεφαρόσπασμος

Με τον όρο αυτό ονομάζονται οι ακούσιοι σπασμοί στο πρόσωπο ή μόνο στα βλέφαρα που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι τόσο έντονες που προκαλούν λειτουργική τύφλωση. Οι περισσότεροι ασθενείς παραμένουν χωρίς διάγνωση και θεραπεία για μακρό χρονικό διάστημα και ταλαιπωρούνται σε μεγάλο βαθμό. Η πάθηση αντιμετωπίζεται με φαρμακευτική αγωγή ή χειρουργική επέμβαση, ενώ ο περισσότερος κόσμος το αντιμετωπίζει ως μια νευρική έξαρση.

Translate »