Υπηρεσίες

Λαγόφθαλμος

Τα άτομα που πάσχουν από “λαγόφθαλμο” αδυνατούν να κλείσουν τα βλέφαρα τους (κυρίως κατά την διάρκεια του ύπνου) και αυτό προκαλεί ελλιπή προστασία του οφθαλμού.

Τα αίτια είναι πολλά και ποικίλα, ενώ τα συμπτώματα είναι έντονα και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μόνιμης βλάβης του κερατοειδούς έως και απώλειας της όρασης.

Η θεραπεία σε αυτή την περίπτωση είναι εξατομικευμένη για κάθε ασθενή και βασικός σκοπός είναι η ανακούφιση απο τους πόνους ή και χειρουργική αντιμετώπση του βλεφάρου.

Translate »