Υπηρεσίες

Δερματοχάλαση

Χαρακτηρίζεται από τον πλεονασμό του δέρματος του άνω βλεφάρου και συνήθως εμφανίζεται σε ηλικιωμένα άτομα. Προκαλεί μηχανική πτώση βλεφάρων.

Υπάρχει κατάλληλη θεραπεία;
Χειρουργική επέμβαση με ραδιοσυχνότητες R/F

Translate »