Υπηρεσίες

Στραβισμός

Αποτελεί ένα οφθαλμολογικό πρόβλημα, το οποίο συνίσταται στη δυσκολία των δύο ματιών να συνεργάζονται, προκειμένου να παρακολουθούν ταυτόχρονα το ίδιο αντικείμενο στις διαφορετικές βλεμματικές θέσεις.

Αυτό έχει ως συνέπεια, το ένα μάτι να κοιτάζει ευθεία μπροστά και το άλλο επάνω, κάτω, δεξιά ή αριστερά. Ενδέχεται να εκδηλωθεί σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά η εμφάνιση στραβισμού στην παιδική ηλικία είναι δυνατόν να οδήγησει σε ελάττωση της όρασης (αμβλυωπία).

Ποιά είναι τα είδη του στραβισμού;
Ο σταβισμός είναι μια πάθηση με ιδιαίτερη πολυπλοκότητα, ποικίλες αιτίες και ιδιαίτερη εξατομίκευση ανά περίπτωση ασθενή. Η πολυπλοκότητα αυτή έχει ως αποτέλεσμα, η πάθηση να χωρίζεται σε πολλές υποκατηγορίες. Πολλές φορές η ονομασία περιγράφει με αρκετή ακρίβεια το πρόβλημα. Έτσι περιγράφεται π.χ. η φορά της παρέκκλισης όπως, έσω-, έξω-, άνω και υπό, κυκλοστροφικός στραβισμός, έσω και έξω, η μόνιμη ή όχι παρουσία του στραβισμού (έκδηλος ή λανθάνων, τροπία ή φορία), η συνεχής ή όχι παρουσία του στραβισμού (μόνιμος η διαλέιποντας στραβισμός), η σταθερή γωνία της παρέκκλισης σε διάφορες βλεμματικές θέσεις (συνεκτικός, μη συνεκτικός) και ανάλογα με το αν στραβίζει μόνο το ένα μάτι ή και τα δύο, διακρίνουμε τον στραβισμό σαν ετερόπλευρο ή επαλλάσσοντα.

Οι δύο συχνότερες μορφές στραβισμού είναι η εσωτροπία, όταν το μάτι στρέφεται προς τα μέσα και η εξωτροπία, όταν το μάτι στρέφεται προς τα έξω.

Ποιά είναι η κατάλληλη θεραπεία;
Ανάλογα με το είδος και την ηλικία του ασθενούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν γυαλιά, πρισματικοί φακοί, επικάλυψη, ενέσεις Βotox και χειρουργική αποκατάσταση. Συχνά μπορεί να χρειαστεί να γίνει συνδυασμός των παραπάνω.

Translate »