Υπηρεσίες

Αστιγματισμός

Είναι μια παθολογική κατάσταση κατά την οποία το φως που εισχωρεί στο μάτι δεν είναι δυνατόν να εστιάσει ορθά, με αποτέλεσμα να παρατηρείται θολή όραση σε όλες τις αποστάσεις. Η όραση των πάσχοντων ατόμων είναι θολή και παραμορφωμένη.

Translate »