Υπηρεσίες

Δυστυχίαση – Εντρόπιο – Εκτρόπιο – Τριχίαση

Συχνές παθήσεις των βλεφάρων, οι οποίες σχετίζονται με ανωμαλίες ή δυσμορφίες στη θέση και στο

σχήμα των βλεφάρων. Το βλέφαρο γυρνά προς τα έξω, προς τα μέσα ή οι βλεφαρίδες μόνο έχουν

αντίθετη φορά με αποτέλεσμα να προκαλείται έντονος ερεθισμός του οφθαλμού που μπορεί να

οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του κερατοειδούς, αν δεν γίνει έγκαιρη θεραπεία.

Τριχίαση είναι η εκτροπή προς τα έσω των φυσιολογικών βλεφαρίδων. Θεραπεύεται με xειρουργική

αντιμετώπιση, laser και ραδιοσυχνότητες. Δυστυχίαση είναι η επιπλέον σειρά βλεφαρίδων

προερχομένων από τους εκφωρητικούς πόρους των μειβομιανών αδένων. Εντρόπιο είναι

η έσω στροφή των βλεφάρων και ταξινομείται σε γεροντικό, ουλώδες, συγγενές και σπαστικό.

 

 

Εκτρόπιο είναι η έξω στροφή των βλεφάρων και ταξινομείται σε γεροντικό, ουλώδες, συγγενές και

παραλητικό. Η θεραπεία του εντρόπιου και εκτρόπιου πραγματοποιείται χειρουργικώς, με

ραδιοσυχνότητες και botox, ανάλογα την περίπτωση.

Φωτογραφίες πριν & μετά

distixiasi1
distixiasi2

 

Παρακολουθήστε στο video που ακολουθεί, τη διόρθωση του εκτροπίου με τη χρήση του PlexR:

Translate »